figen bio min
YAYINLARIM İLETİŞİM
transparent google scholar logo png google scholar png 1639 649

Prof. Dr. Figen Çulha Ateşci, 1991 yılında Ankara, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Psikiyatri uzmanlığını Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’ndan 1997 yılında aldı. Ankara’da bir yıl serbest hekim olarak çalıştıktan sonra, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda çalışmaya başladı. 2005 yılında girdiği doçentlik sınavında başarı göstererek Doçent ünvanını aldı. Aynı üniversitede yaptığı çalışmalarla 2011 yılında Profesörlük ünvanını almaya hak kazandı. İzmir Grup Psikoterapileri Derneği tarafından organize edilen, Grup psikoterapileri-Psikodrama alanındaki eğitimini 2007 yılında başarıyla tamamlayarak “psikodrama terapisti” oldu. 2011 tarihinden itibaren Dr.Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü’nde psikodrama eğiticisi ve grup terapisti olarak çalışmaktadır. Halen bireysel ve grup psikoterapisi süpervizyonu ve eğitimi vermektedir. Denizli Psikodrama Derneği’nin kurucu üyelerinden olup, dernek başkanlığı yardımcılığını sürdürmektedir.

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda 2016-2019 yıları arasında Anabilim dalı başkanlığı görevi yapmıştır. Psikiyatri kliniğinde Duygu Durum Bozuklukları Birimi kurucusu ve sorumlusu olarak araştırmalarına devam etmiştir.  Özellikle kadın ruh sağlığı, bipolar bozukluğu alanına ilgi duymuş, yataklı serviste bipolar, dirençli depresyon, anksiyeteli ve bağımlı hastalarla çalışmıştır.

Pamukkale Üniversitesi AMATEM Merkez Müdürlüğü, Geropsikiyatri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yapmıştır. Yine aynı üniversitenin Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama Araştırma Merkezi Üyeliği görevini sürdürmüştür.

Türkiye Psikiyatri Derneği kurucu üyesi olup,  2016-2018 yılları arasında TPD Denizli Şubesi başkanlığı  yapmıştır. Türkiye Psikiyatri Derneği Duygudurum Bozuklukları, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu, Bireysel ve Grup Psikoterapileri Çalışma Birimleri üyesidir.

Kadın ruh sağlığı, depresyon, bipolar bozukluk, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, anksiyete bozuklukları, panik bozukluk, kanser hastalarında depresyon gibi çeşitli konularda yayınlanmış çok sayıda yurt içi-dışı makaleleri bulunmaktadır. Halen bu alanlardaki çalışmalarını sürdürmektedir. Ulusal ve uluslar arası akademik dergilerde hakemlik yapmaktadır.  Ayrıca travma sonrası stres bozukluğu, vertigo-psikiyatrik bozukluklar, bipolar bozuklukta psikofarmakolojik tedaviler, kadın ruh sağlığı; psikofarmakolojide cinsiyet farklılıkları ve konsültasyon/liyezon psikiyatrisi,  metabolik ve endokrin bozukluklar konu başlıklı kitap bölümleri bulunmaktadır.

Son yıllarda psikiyatrik bozukluklarda ilaç tedavilerinin tek başına yeterli olmadığını düşündüğü için, psikoterapi, psikososyal yaklaşımlar ve rehabilitasyon konularına yoğunlaşmıştır. Aynı zamanda bireysel ve grup psikoterapileri psikodrama, eş terapileri, ergenlik dönemi sorunları alanlarında eğitim, danışmanlık ve süpervizyon çalışmalarını sürdürmektedir.

2021 yılında kendi isteğiyle emekli olan Prof. Dr. Figen Çulha Ateşci, 30 yıllık mesleki deneyimini ve donanımını kullanmak amacıyla kendi kliniğinde hasta görüşmeleri, psikoterapi, danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermek amacıyla çalışmaya başlamıştır. Kendisi evli ve 2 çocuk annesidir.

Tezler:

Tıpta Uzmanlık Tezi: “Elazığ Bölgesinde İntihar Girişiminde Bulunan Bireylerde Psikiyatrik Tanılar, Kişilik Bozuklukları ve Plazma Kolesterol Düzeyleri” 1997.

Psikodrama Terapistliği Tezi: “Psikodrama Yöntemiyle Hasta-Hekim İlişkilerinde İletişim ve Empati Becerilerinin Geliştirilmesi” 2007.

İdari Görevler :

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanlığı

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu Üyeliği

Türkiye Psikiyatri Derneği Denizli Şubesi Başkanlığı

Dr.Abdulkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü Denizli Psikodrama Derneği Başkan Yardımcılığı

Alkol ve Madde Bağımlılığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (PAÜ Rektörlük)

Geropsikiyatri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği (PAÜ Rektörlük)

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Üyeliği (PAÜ Rektörlük)

Eğitimle İlgili Görevler :

Probleme Dayalı Aktif Eğitim;

Senaryo komitesi 2000-2001, 2002-2003

Dönem 1 Eğitim Koordinasyon Kurulu üyeliği 2000-2001

Dönem 2 Eğitim Koordinasyon Kurulu üyeliği 2000-2011

İletişim Becerileri Kursu (2003 yılından itibaren belli aralarla devam etmektedir)

İletişim Becerileri komitesi üyeliği 2008-2014

Eğiticilerin Eğitimi komitesi üyeliği 2008-2014

 PAÜ Tıp fakültesinde Probleme Dayalı Öğretim Kursu 2008-2014. Düzenleme komitesi; Biyopsikososyal bütünlük.

 PAÜ Tıp Fakültesinde  Eğiticilerin Eğitimi Çalıştayı 2009. Düzenleme Komitesi; Grup Dinamikleri.

PAÜ Tıp Fakültesinde  İletişim Becerileri kursu 2009.Düzenleme Komitesi; Empati.

PAÜ Tıp Fakültesi Asistan uyum programı

“Empati ve İletişim” kursları

Dr.Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü’nde Psikodrama Terapisti Eğiticiliği

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

Türkiye Psikiyatri Derneği Kurucu Üyeliği

Türkiye Psikiyatri Derneği Duygudurum Bilimsel Çalışma Birimi

Türkiye Psikiyatri Derneği Grup psikoterapileri Çalışma Birimi ve DEHB Çalışma Birimi

TÜBAS Derneği

Alzheimer Derneği-Denizli şubesi

Türkiye Grup Psikoterapileri ve Psikodrama Derneği Denizli Şubesi