figen bio min
ÖZGEÇMİŞ İLETİŞİM
transparent google scholar logo png google scholar png 1639 649

PROJELER

 1. Bipolar Bozuklukta nöropsikolojik İşlevler ve Tc99mHMPAO ile Fonksiyonel Beyin Görüntüleme Çalışması. Pamukkale Üniversitesi Araştırma Projesi, Proje yürütücüsü, 2003.
 2. Obsessif Kompulsif Bozuklukta Tedavi Öncesi ve Sonrası Bilişsel İşlevler ve Tc99m HMPAO Beyin SPECT İlişkisi, Pamukkale Üniversitesi Araştırma Projesi, Proje personeli, 2003.
 3. Depresyon hastalarında nörokimyasal değişiklikler: Kortikal-subkortikal alanlarda bir proton manyetik rezonans spektroskopi çalışması. TÜBİTAK, Proje personeli, 2011.
 4. Bipolar Bozukluk Hastaları ve Birinci Derece Yakınlarında Zihin Kuramı ve Yürütücü İşlevler. Proje yürütücüsü. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2014.
 5. Bipolar Bozukluklu Hastaların Lenfositlerinde DNA Hasar ve Tamir Etkinliğindeki Farklılıkların Değerlendirilmesi. Proje yürütücüsü.  Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2018.
 6. Major depresif bozuklukta histon modifikasyonu, çocukluk çağı travmaları ve mizaç özellikleri arasındaki ilişkinin araştırılması. Proje yürütücüsü. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2019.
 7. Major depresif bozukluk ile ilişkili mikro RNA’lar ve bilişsel işlevler arasındaki ilişkinin araştırılması. Proje yürütücüsü. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2021.

Tıp Fakültesi Uzmanlık Tezi Danışmanlığı

 1. Ötimik Bipolar Hastalarda Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Eştanısı: Klinik, Silik Nörolojik ve Nöropsikolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması. 2008.
 2. Bipolar ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olan Erişkinlerde Nöropsikolojik ve Silik Nörolojik Bulgular. 2010.
 3. Denizli Bölgesi Üniversite Öğrencilerinde Internet Bağımlılığı ve Yetişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ile İlişkisi. 2011.
 4. Bipolar Bozukluk Hastaları ve Birinci Derece Yakınlarında Zihin Kuramı ve Yürütücü İşlevler. 2014.
 5. Bipolar Bozukluklu Hastaların Lenfositlerinde DNA Hasar ve Tamir Etkinliğindeki Farklılıkların Değerlendirilmesi. 2018.
 6. Major depresif bozuklukta histon modifikasyonu, çocukluk çağı travmaları ve mizaç özellikleri arasındaki ilişkinin araştırılması. 2019.
 7. Major depresif bozukluk ile ilişkili mikro RNA’lar ve bilişsel işlevler arasındaki ilişkinin araştırılması. 2021.

Bilimsel Yayınlar:

 Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 1. Karadağ F, Oğuzhanoğlu NK, Kurt T, Oğuzhanoğlu A, Ateşci FÇ, Özdel O. Quantitative EEG analysis in obsessive compulsive disorder. Intern J Neuroscience 113, 833-847 (2003).
 2. Ateşci FÇ, Baltalarlı B, Oğuzhanoğlu NK, Karadağ F, Özdel O, Karagöz N. Psychiatric morbidity among cancer patients and awareness of illness. Support Care Cancer 12, 161-167 (2004).
 3. Ateşci FÇ, Çetin B, Oğuzhanoğlu NK, Karadağ F, Turgut H. Psychiatric disorders and functioning in hepatitis B virus carriers. Psychosomatics 46, 142-147 (2004).
 4. Karadağ F, Oğuzhanoğlu NK, Özdel, O, Ateşci FC, Amuk T. OCD symptoms in a sample of Turkish patients: A phenomenological picture. Depression and Anxiety 23,145-152 (2006).
 5. Karadağ F, Oğuzhanoğlu NK, Özdel O, Ateşci FC, Amuk T. Memory function in patients with obsessive compulsive disorder and the problem of confidence in their memories: a clinical study. Croat Med J 46(2), 282-287 (2005).
 6. Bostancı M, Özdel O, Oğuzhanoğlu NK, Özdel, Ergin A, Ergin N, Ateşci FC, Karadağ, F. Depressive symptomatology among university students in Denizli, Turkey: Prevalence and sociodemographic correlates. Croat Med J. 46(1), 96-100 (2005).
 7. Sarıoğlu Buke A, Corduk N, Ateşci F, Karabul M, Koltuksuz U. A different aspect of corrosive ingestion in children: socio-demographic characteristics and effect of family functioning. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 70 (10):1791-1798 (2006).
 8. Ardıç FN, Ateşci FC. Is psychogenic dizziness the exact diagnosis? Eur Arch Otorhinolaryngol 263(6):578-81 (2006).
 9. Özdel O, Karadag F, Atesci F, Oguzhanoglu NK, Cabuk T. Cognitive functions in euthymic patients with bipolar disorder. Annals of Saudi Medicine 27(4), 273-78 (2007).
 10. Culha Ateşci F, Osman O, Dogangün Y, Filiz K, Suna K, Kalkan ON, Gulfizar V, Beyza A.Changes in regional cerebral blood flow demonstrated by 99mTc-HMPAO SPECT in euthymic bipolar patients. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci  258(3):144-51 (2008).
 11. Özdel O, Varma G, Ateşci FÇ, Oğuzhanoğlu NK, Karadağ F, Amuk T,           Characteristics of Suicidal Behavior in a Turkish Sample, Crisis Vol.30(2): 90-93 (2009)
 12. Tumkaya S, Karadag F, Oguzhanoglu NK, Tekkanat C, Varma G, Ozdel O, Ateşçi F. Schizophrenia with obsessive-compulsive disorder and obsessive-compulsive disorder with poor insight: a neuropsychological comparison. Psychiatry Res 30;165 (1-2):38-46 (2009).
 13. Ateşci FÇ, Tüysüzoğulları HD, Özdel O, Oğuzhanoğlu NK. Adult attention deficit hyperactivity disorder comorbidity in bipolar I disorder: Preliminary study. Bulletin of Clinical Psychopharmacology. 20 (1):66-73 (2010).
 14. Özdel O, Oğuzhanoğlu A, Oğuzhanoğlu NK, Karadağ F, Ateşci FÇ, Aybek Z. A follow-up study of male sexual disorders: The neurophysiological assessments, anxiety-depression levels, and response to fluoxetine treatment. Journal of Clinical Psychopharmocology Vol 24; number 4, 461-462 August (2004).
 15. Tüysüzoğlu H, Ateşci FÇ, Özdel O, Oğuzhanoğlu NK. İki Uçlu Bozuklukta Silik Nörolojik Belirtiler: Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Eştanısının Etkisi. Nöropsikiyatri Arşivi 2011; 48: 107-13. (Neurological Soft Signs in Bipolar Disorder: The Impact of Comorbid Attention Deficit / Hyperactivity Disorder. Archives of Neuropsychiatry 2011; 48: 107-13).
 16. Tümkaya S, Karadag F, Mueller ST, Uğurlu TT, Oguzhanoglu NK, Özdel O, Ateşçi FÇ, Bayraktutann M, “Situation awareness in obsessive-compulsive disorder.”, Psychiatry Research DOI: 10.1016/j.psychres (2013).
 17. Levent N, Tümkaya S, Ateşçi FÇ, Tüysüzoğlu H, Varma G, Oğuzhanoğlu NK, “Bipolar bozukluk ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun Nöropsikolojik Açıdan Karşılaştırılması”, Türk Psikiyatri Dergisi. 25(1): 1-8 (2014).
 18. Özdel Ö, Tümkaya S, Levent N, Ateşci FÇ, Oğuzhanoğlu NK, “Bilişsel davranışçı yöntemlere dayalı cinsel terapinin vajinismuslu kadınlar ve eşlerinin cinsel sorunları üzerindeki etkileri”, Anadolu Psikiyatri Dergisi 14 (2): 129-135 (2013).
 19. Karadağ F, Oğuzhanoğlu NK, Yüksel D, Kıraç S, Cura Ç, Özdel O, Ateşci FÇ. The comparison of pre-and post-treatment 99m Tc HMPAO brain SPECT images in patients with obsessive-compulsive disorder. Psychiatry Research:Neuroimaging. (2013).
 20. Önen SO, Aydemir O, Gülpek G, Elbi H, Ozenli Y, Yılmaz A, Ozan E, Atesci FÇ, Abay E, Semiz M, Direk N, Hocaoglu C, Elmas Z, Ozmen M, Ozen S, Konuk N, “the impact of physical and psychological comorbid conditions on the quality of life of patiens with acute myocardial infarction: a multi-center, cross-sectional observational study from Turkey”, International Journal of Psychiatry in Medicine, 97-109 pp (2013).
 21. Neslihan N, Tumkaya S, Atesci FÇ et al. Neuropsychological Comparison of Bipolar Disorder and Adult Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Turk Psikiyatri Dergisi V;25: 1, p;1-8 (2014).
 22. Alacam H, Atesci FÇ Sengul AC et al. The relationship between smoking and alcohol use and internet addiction among the university students. Anatolian Journal of Psychiatry. V: 16:6, p: 383-388 (2015).
 23. Emre B, Hidiroglu, Ozerdem A,..,Ateşci FC, Tümkaya S. Executive dysfunction and cognitive subgroups in a large sample of euthymic patients with bipolar disorder. European Neuropsychopharmacology.  V: 26:8, p: 1338-1347 (2016).
 24. Tumkaya S, Karadag F, Mueller S, et al. Ateşci FÇ. Situation awareness in obsessive-compulsive disorder. Psychiatry Research V:209-3, p: 579-588 (2013).
 25. Karadağ F, OguzhanogluNK, Dogangun Y, et al. Ateşci FÇ. The comparison of pre- and post-treatment Tc-99m HMPAO brain SPECT images in patients with obsessive-compulsive disorder. Psychiatry Research-Neuroimaging. 213:2, p;169-177 (2013).
 26. Effects of sex therapy based on cognitive behavioral methods on sexual problems of women with vaginismus and their spouses. Ozdel O,Tumkaya SLevent N, Ateşci FÇ. Et al. Anatolian Journal Of Psychiatry. 14: 2 p,129-135 (2013).
 27. Tumkaya S, Karadag F, Jellema T, et al.Ateşci FÇ. Involuntary social cue integration in patients with obsessive compulsive disorder. Comprehensive Psychiatry. Volume: 55-1 p: 137-144 (2014).
 28. Sözeri GV, Oğuzhanoğlu NK, Ateşci FÇ, Karagöz N, Apa F. Alzheimer hastasına bakım veren yakınlarında psikodramatik grup terapisi. Anatolian Journal of Psychiatry (Anadolu Psikiyatri Dergisi). 19(6): 567-576 (2018).
 29. Elbir M, Alp TO, Serkan B, Kocabas T, Zulkif TO, Cetin S; OzdeL O, Atesci FÇ, Aydemir O. DSM-5 Bozuklukları İçin Yapılandırılmış Klinik Görüşmenin Klinisyen Versiyonunun Türkçeye Uyarlanması ve Güvenilirlik Çalışması. Adaptation and Reliability of the Structured Clinical Interview for DSM-5-Disorders-Clinician Version (Scid-5 / Cv) to the Turkish Language. Türk Psikiyatri Dergisi.30(1):51-56 (2019).
 30. Tümkaya S, Yıldız T, Uğurlu TT, Ateşci FÇ. Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarının İnsanların Bakış İşaretine Spontan Olarak Odaklanmaları Bozuktur: Bir Göz İzleme Çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi. 31(3):168-73 (2020).
 31. Toker Uğurlu T, Kalkan Oğuzhanoğlu N, Ateşci FÇ. Psikodrama Grup Terapisinin Opioid Bağımlılığında Remisyon ve Depreşme Üzerine Etkisi. Arch Neuropsychiatry. 57:197-203 (2020).

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler :

 1. Önal A , Oğuzhanoğlu NK, Yaşar MA, Erhan ÖL, Çifter Ç, Uğur F, Yıldız M, Çulha F, “Post-Surgical Pain Intensity and Its Relationship With Personality Traits”, 6th International Congress Pain Clinic, Atlanta, Georgia, USA.
 2. Baltalarlı B, Ateşci FÇ, Oğuzhanoğlu NK, Karadağ F, Özdel O, Karagöz N. “Psychiatric morbidity among cancer patients and importance of awareness of illness”, 12 th European Conference of Clinical Oncology (ECCO) Congress, Copenhagen, 21-25 September, 2003.
 3. Ateşci F, Özdel, O., Yüksel, D., Oğuzhanoğlu, N., Kıraç, S., Karadağ, F., Varma, G., Akdağ, B, “Changes in regional cerebral blood flow demonstrated by Tc99m HMPAQ SPECT in euthymic bipolar patients,” Intenational conference on Mood Disorders, İstanbul, 30thMarch-1stApril, 2006.
 4. Ateşci F, Özdel, O., Yüksel, D., Kıraç, S., Oğuzhanoğlu, N., Tekkanat Ç. “Neuropsychological performance and regional cerebral blood flow in euthymic bipolar patients”. 11th Bridging Eastern and Western Psychiatry Congress. Antalya. September 26-29, 2008.
 5. S. Tumkaya, F. Karadag, N.K. Oguzhanoglu, C. Tekkanat, G. Varma, O. Ozdel, F. Atesci    Is there neuropsychological support for schizophrenia and obsessive compulsive spectrum disorders.  European Neuropsychopharmacology, Volume 17, Supplement 4, October 2007, Page S300.
 6. Levent N, Tümkaya S, Ateşci FÇ. Oğuzhanoğlu N K. To Compare Of Bipolar Disorder And Attention Deficit Hyperactivity Disorder With Regard To Neurological Soft Signs. 5th Biennial Conference of the International Society for Bipolar Disorder. 14-17 March 2012 Istanbul /Turkey.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 1. Oğuzhanoğlu NK, Çulha F, Ülkeroğlu F, “Somatoform Bozukluk Tanısı Alan Hastalarda Anksiyete ve Depresyon”, Düşünen Adam 8(2): 37-47 (1995).
 2. Tezcan E, Ülkeroğlu F, Çulha F, Karabulut C, “Panik Bozukluk ve İntihar”, Erciyes Tıp Dergisi 18(1): 7-10 (1996).
 3. 3. Tezcan AE, Çulha F, Karabulut C, Namlı M, “Suicide Thought Among Children”, University of Ondokuz Mayıs Journal of Medicine 13 (1): 35-39 (1996).
 4. Kuloğlu M, Tezcan AE, Ülkeroğlu F, Çulha F, “Bir Üniversite Hastanesinde İstenen Psikiyatri Konsültasyonları”, Düşünen Adam 9 (2): 13-17 (1996).
 5. Tezcan AE, Kuloğlu M, Ay M, Çulha F, Namlı M, Atmaca M. “Obsesif Kompulsif Bozukluk Tedavisinde Sertralin ile Fluoksetin’in Rastgele Tek-Kör Karşılaştırılması”, Yeni Symposium 35 (4): 112-116 (1997).
 6. Tezcan AE, Kuloğlu M, Ülkeroğlu F, Atmaca M, Karabulut C, Çulha F, Namlı M, “Majör Depresif Bozukluk Tedavisinde Venlafaksin ve Fluoksetin’in Etkinlikleri ve Güvenirliliklerinin Karşılaştırılması”, Düşünen Adam 10 (3): 12-16 (1997).
 7. Oğuzhanoğlu NK, Çulha F, Tezcan EA, Karabulut C “Paranoid Bozuklukta Sanrı Özellikleri”, Nöropsikiyatri Gündemi, 2 (3): 81-85 (1997).
 8. Çulha F, Tezcan AE, Atmaca M, Ülkeroğlu F, “İntihar Girişiminde Bulunan Bireylerde Plazma Kolesterol Düzeyleri”, Kriz Dergisi 5(2): 79-86 (1997).
 9. Oğuzhanoğlu NK, Oğuzhanoğlu A, Ateşci FÇ, Namlı M, Yirik H, “Yalancı Nöbetlerde EEG ve Klinik Özellikler”, Nöropsikiyatri Arşivi 35: 67-72 (1998).
 10. Kuloğlu M, Tezcan AE, Ülkeroğlu F, Çulha Ateşci F, Karabulut C, “Bir Üniversite Hastanesinde Konsültasyonla Depresyon Tanısı Alan Vakaların Özellikleri”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi 16 (2): 106-112 (1999).
 11. Ateşci FÇ, Karadağ F, Oğuzhanoğlu NK “Bir Üniversite Hastanesi Yatan Hastalarında Psikiyatrik Bozukluk Dağılımı”, Anodolu Psikiyatri Dergisi, 1(3):148-156 (2000).
 12. Karadağ F, Oğuzhanoğlu NK, Özdel O, Ateşçi FÇ, “Psikiyatri polikliniğine başvuran hastaların ilk yakınmaları ve tanılara göre dağılımı”,                    Nöropsikiyatri Arşivi, 37(4): 221-6 (2000).
 13. Karadağ F, Oğuzhanoğlu NK, Kurt T, Çakır Ü, Ateşci FÇ, “Obsesif kompulsif bozukluğu olan hastalarda kantitatif EEG”, Türk Psikiyatri Dergisi 11(4): 285-292 (2000).
 14. Ateşci FÇ, Karadağ F, Özdel O, Oğuzhanoğlu NK, “Bipolar ve Yineleyici Majör Depresif Bozuklukların Klinik Özellikleri: Karşılaştırmalı Bir Çalışma”, Türkiye’de Psikiyatri (2): 95-102 (2001).
 15. Karadağ F, Karagöz N, Ateşci FÇ, Varma G, Oğuzhanoğlu NK, “Denizli ilinde çalışan hemşirelerde tükenmişlik düzeyi”, Nöropsikiyatri Arşivi 4:208-214 (2001).
 16. Ateşci FÇ, Kuloğlu M, Tezcan AE, Yıldız M “İntihar Girişimi Olan Bireylerde Birinci ve İkinci Eksen Tanıları”, Klinik Psikiyatri Dergisi 5(1): 22-28 (2002).
 17. Ateşci FÇ, Karadağ F, Amuk T, Özdel O, Oğuzhanoğlu NK, “Panik bozukluğunda özkıyım düşünceleri”, Anadolu Psikiyatri Dergisi 4: 81-86 (2003).
 18. Ateşci FÇ, Oğuzhanoğlu NK, Baltalarlı B, Karadağ F, Özdel O,Karagöz N, “Kanser hastalarında psikiyatrik bozukluklar ve ilişkili etmenler”, Türk Psikiyatri Dergisi 14(2) 145-152 (2003).
 19. Özdel O, Ateşci FÇ, Oğuzhanoğlu NK, “Bir anoreksiya nervosa olgusu ve bu olguya farmakoterapi ile birlikte psikodrama teknikleri ile yaklaşım”, Türk Psikiyatri Dergisi 14(2): 153-159 (2003).
 20. Amuk T, Varma G, Oğuzhanoğlu NK, Ateşci FÇ, “Şizofrenide başlama yaşı ve cinsiyetin sosyodemografik ve klinik özelliklerle ilişkisi”, Anadolu Psikiyatri Dergisi 2: 81-86 (2004).
 21. Alkan H, Sarsan A, Topuz O, Özkurt S, Moral A, Ateşci F, Ardıç F, “Kronik Obstrüktif Akçiğer Hastalığında Ev Rehabilitasyon Programının Etkinliği”. Türk Fiz Tıp Rehab Derg 2006;52(2):51-54.
 22. Varma, GS, Ateşci FÇ, Oğuzhanoğlu NK, “Monosemptomatik hipokondriak psikoz: Olgu sunumu.” Anadolu Psk Dergisi 2007; 8(1)70-73.
 23. Varma, GS, Oğuzhanoğlu NK, Amuk T, Ateşci FÇ, “Huzurevindeki yaşlılarda depresyon sıklığı ve ilişkili risk etmenleri.”  Klinik Psikiyatri Dergisi 2008; 11(1):25-32.
 24. Varma G S, Ateşci, FÇ, Keskin A, Şimşek D. Paroksetin’e Bağlı Trombosit İşlev Bozukluğu:Vak’a Sunumu. Yeni Symposium /New/Journal 2012; (50) 2, 112-115.
 25. Özdel O, Varma GS, Fenkçi S, Değirmenci T, Karadağ F,   Oğuzhanoğlu NK, Ateşci F. Obez kadınlarda psikiyatrik tanı sıklığı. Klinik Psikiyatri, 14: 210-217, 2011
 26. Apa F, Ateşci FÇ, Varma GS. Valproik Asit Kullanımına Bağlı Gelişen Hiperamonyemik Ensefalopati: Olgu Sunumu. Klinik Psikiyatri Dergisi (J Clin Psy.) 21(1): 102-106, (2018).
 27. Oguzhanoglu NK, Ugurlu TT, Acar K, Atesci FÇ. A psychological and social perspective on completed suicides in Western Anatolia, Turkey: a case-control psychological autopsy study. Dusunen Adam TheJournal of PsychiatryandNeurologicalSciences. 31:331-339 (2018).
 28. Theory of mind and executive functions in bipolar disorder patients and their first-degree relatives. Duman T, Atesci FÇ, Topak OZ, Şendur I, Tumkaya S, Ozdel O. Klinik Psikiyatri Dergisi (J Clin Psy.) 22(4):396-407, (2019).
 29. Uğurlu TT, Güvendik Cansu, Ateşci FÇ. Bir AMATEM Kliniğinde Yatan Opioid Bağımlısı Hastalarda HCV Enfeksiyonu ve Tedavi Oranları. Bağımlılık Dergisi; 21(2):108-114 (2020).
 30. Altınkılıç S, Ateşci F, Uğurlu TT. Fibromiyalji Sendromu Tanılı Kadınlarda Psikodrama Grup Terapisinin Ağrı, Depresyon ve Yaşam Doyumu Üzerine Etkileri. Elektronik Sosyal Bilimler Derg 2020;19(76):2153-2164.
 31. Toker Uğurlu T, Tekkanat Ç, Koç H, Ateşci F. Alkol ve Madde Kullanım Bozukluğu Olan Bireylerde Suç Davranışının Retrospektif İncelemesi. Pam Tıp Derg 2020;13(3):739-747.
 32. Uğurlu TT, Atabay EZ, Tosun E, Yılmaz E, Öztürk M, Ateşci F. Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Psikolojik Damgalama Eğilimi: Bir Özel Çalışma Modülü Örneği. Dokuz Eylül Tıp Fak Derg 2020; 34(3):253-261

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 1. Tezcan AE, Çulha F, Karabulut C, Namlı M. “Çocuklarda Özkıyım Düşüncesi.” Ulusal Psikiyatri Kongresi, sayfa 42, İstanbul, 1995.
 2. Tezcan AE, Çulha F, Oğuzhanoğlu NK, Namlı M, Karabulut C, “Elazığ Bölgesinde Çocuklarda Depresyon Epidemiyolojisi”, Anadolu Psikiyatri Günleri 226-232 (1995).
 3. Tezcan AE, Ülkeroğlu F, Çulha F, Karabulut C. “Panik Bozukluk ve Özkıyım.”, Ulusal Kongresi, 42-43, İstanbul,1995.
 4. Tezcan AE, Kuloğlu M, Ay M, Çulha F, Namlı M, Atmaca M. “Obsessive-Compulsive Bozukluk Tedavisinde Sertralin’in Etkinliği.”, Ulusal Psikiyatri Kongresi, sayfa 17, Ankara, 1996.
 5. Kuloğlu M, Tezcan AE, Ay M, Çulha F, Namlı M. “Elazığ Bölgesinde Konversiyon Bozukluklu Hastaların Klinik Analizi.” Ulusal Psikiyatri Kongresi sayfa 128, Ankara,1996.(Sözel Bildiri)
 6. Kuloğlu M, Tezcan AE , Çulha F, Ay M, Namlı M, Atmaca M. “Elazığ Bölgesinde Konversiyon Bozukluklu Hastaların Sosyodemografik Özellikleri.” Ulusal Psikiyatri Kongresi, sayfa 129, Ankara,1996. (sözel bildiri)
 7. Kuloğlu M, Tezcan AE, Ülkeroğlu F, Çulha F. “Bir Üniversite Hastanesinde İstenen Psikiyatri Konsültasyonları.” , Anadolu Psikiyatri Günleri, sayfa 9, İzmir, 1996.(poster bildiri)
 8. Kuloğlu M, Tezcan AE, Ülkeroğlu F, Çulha F, Karabulut C. “Bir Üniversite Hastanesinde Konsültasyonla Depresyon Tanısı Alan Olguların Özellikleri.” Anadolu Psikiyatri Günleri, sayfa 10,İzmir, 1996.(poster bildiri)
 9. Tezcan AE, Kuloğlu M, Ülkeroğlu F, Atmaca M, Karabulut C, Çulha F, Namlı M. “Majör Depresif Bozukluk Tedavisinde Venlafaksin ve Fluoksetin’in Etkinlikleri ve Güvenirliliklerinin Karşılaştırılması.”, Bahar Sempozyumları 1, Antalya, sayfa 61-62, 1997.(poster bildiri)
 10. Çulha F, Kuloğlu M , Tezcan AE, Yıldız M., “Elazığ Bölgesinde İntihar Girişiminde Bulunan Erişkinlerde Eksen I ve Eksen II Tanıları.”, Sosyal Psikiyatri Sempozyumu, sayfa 27, Adana, 1997. (poster bildiri)
 11. Çulha F, Kuloğlu M, Tezcan AE, Atmaca M, Ülkeroğlu F., “İntihar Girişiminde Bulunan Bireylerde Plazma Kolesterol Düzeyleri.”, Ulusal Psikiyatri Kongresi, sayfa 221, Antalya,1997 (poster bildiri).
 12. Ülkeroğlu F, Tezcan AE, Çulha F, Karabulut C, Ay M, Doğan İ. “Distimi-Çifte Depresyon- Majör Depresyon Tanılı Hastaların Kişilik Yapıları Açısından Karşılaştırılması.”, Ulusal Psikiyatri Kongresi,195, Antalya, 1997 (poster bildiri).
 13. Ateşci FÇ, Karadağ F, Karagöz N, Oğuzhanoğlu NK, “Bir Üniversite Hastanesi Yatan Hastalarında Psikiyatrik Bozukluk Dağılımı” Anadolu Psikiyatri Günleri, sayfa 103, Edirne, 2000 (poster bildiri).
 14. Karadağ F, Oğuzhanoğlu NK, Özdel O, Ateşci FÇ “Psikiyatri Polikliniğine Başvuran Hastaların İlk Yakınmaları İle Tanı İlişkisi.”, Anadolu Psikiyatri Günleri, sayfa 102, Edirne, 2000 (poster bildiri).
 15. Ateşci FÇ, Karadağ F, Özdel O, Oğuzhanoğlu NK. “Bipolar ve Unipolar Hastalarda Gidiş.”, Ulusal Psikiyatri kongresi, sayfa 42, Antalya, 2000 (poster bildiri).
 16. Karadağ F, Oğuzhanoğlu NK, Ateşci FÇ, Özdel O, Amuk T. “Obsesif Kompulsif Bozukluğu Olan Hastalarda Bellek ve Belleğe Duyulan Güven.”, Ulusal Psikiyatri kongresi, sayfa 72, Antalya, 2000 (poster bildiri).
 17. Ateşci FÇ, Amuk T, Karadağ F, Özdel O, Oğuzhanoğlu NK., “İntihar Girişimi ile İntihar Niyeti, Düşüncesi ve Umutsuzluk İlişkisi-Tanı Dağılımı.”, Ulusal Psikiyatri Kongresi sayfa 75, İstanbul, 2001 (sözel bildiri).
 18. Ateşci FÇ, Oğuzhanoğlu NK, Özdel O,Çabuk T, Karadağ F., “Remisyon Dönemindeki Bipolar Hastalarda Bilişsel İşlevler.”, Ulusal Psikiyatri Kongresi, İstanbul, 2001 (Duygudurum günleri araştırma sunumlarında sözel bildiri).
 19. Karadağ F, Karagöz N, Ateşci FÇ, Varma G., “Denizli İli Hastanelerinde Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeyleri.”, Ulusal Psikiyatri Kongresi, sayfa 88, İstanbul, 2001 (poster bildiri).
 20. Ateşci FÇ, Karadağ F, Karagöz N, Oğuzhanoğlu NK, Baltalar B., “Kanser Hastalarında Psikiyatrik Bozuklukların Morbiditesi.”, Ulusal Psikiyatri Kongresi, 88-89, İstanbul, 2001 (poster bildiri).
 21. Oğuzhanoğlu NK, Ateşci FÇ, Karadağ F, Amuk T, Özdel O, Ergin H, Zencir M., “Denizli İlinde Orta ve Lise Eğitimini Sürdüren Gençlerde Depresyon ve Benlik Saygısı”, Ulusal sosyal Psikiyatri Kongresi, sayfa 448, Malatya, 2002 (sözel bildiri).
 22. Amuk T,Oğuzhanoğlu N, Ateşci FÇ., “Şizofreni Tanılı Hastalarda Bir Yıllık İzlem Çalışması”, Bahar Sempozyumu, 135-136, Antalya, 2003 (poster bildiri).
 23. Ateşci FÇ, Karadağ F, Amuk T, Baltalarlı B, Özdel O, “Genel Sağlık Anketi ve Hastane Anksiyete Depresyon Ölçeğinin Kanserli Hastalarda Geçerlik ve Güvenirliği”, Ulusal Psikiyatri Kongresi, 304-305, Antalya 2003 (poster bildiri).
 24. Özdel, O., Varma, G., Ateşci, F.,  Oğuzhanoğlu, N., Karadağ, F., Amuk, T, “Özkıyım Girişimi Olan Bireylerde Özkıyım Niyeti, Düşüncesi Ve Umutsuzluk,” XII.Sosyal Psikiyatri Kongresi, Eskişehir, 2005.
 25. Karadağ, F., Oğuzhanoğlu, N.K., Özdel, O., Ateşci, FC., Amuk, T, “Bir Grup OKB Hastasında Obsessif Kompulsif Belirtiler: Fenomenolojik Bir Çalışma,” 40. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Kuşadası, 2004.
 26. Tümkaya S, Karadağ F, Oğuzhanoğlu NK, Özdel O, Ateşci FÇ, Tekkanat Ç, Varma G. Şizofreni ve Obsesif Kompulsif Spektrum Bozukluğu İçin Nöropsikolojik Destek Var mıdır? 11. Bahar Sempozyumu, Çeşme, 2007 Poster Bildiri dalında üçüncülük ödülü almıştır.
 27. Karadağ F, Oğuzhanoğlu NK, Yüksel D, Çabuk T, Cura Ç, Kıraç S, Özdel O, Ateşci FÇ. OKB Hastalarında Bölgesel Beyin Kan Akımı ve Bilişsel İşlevler: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. 11. Bahar Sempozyumu, Çeşme, 2007 poster bildiri.
 28. Elektrokonvülsif terapi: İlk Deneyimler. Levent N, Kenar İA Nur, Varma SG, Ateşci FÇ. Anadolu Psikiyatri Günleri’nde, Denizli, 2007 poster bildiri.
 29. Duvar H, Ateşci FÇ, Oğuzhanoğlu NK, Özdel O. Bipolar ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu eştanılı bipolar hastalarda silik nörolojik belirtilerin değerlendirilmesi: kontrollü bir çalışma. 44. Ulusal Psikiyatri Kongresi ve Anksiyete Sempozyumu. Antalya. Bildiri kitabı sf: 107 (2008).
 30. Ateşci FÇ, Uğurlu TT, Oğuzhanoğlu NK. Tıp eğitiminde iletişim becerileri: Öğrencilerin iletişime yönelik tutum ve empati düzeyleri . Anadolu Psikiyatri Dergisi 10(Ek 1):61-61, 2009.
 31. Kıter G, Ateşçi FÇ, Aybek H, Demir S, Topal K, Büke AS, Oğuzhanoğlu NK. Probleme dayalı öğrenim oturumlarına yönelik eğitim yönlendiriciliği kursu: Son 3 yıllık döneme ait programlar, katılımcı beklentileri ve geribildirimleri. VI. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi UTEK 2010 (P48)
 32. Büke AS, Topal K, Kıter G, Ateşçi F, Oğuzhanoğlu NK. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi ilk task çalıştayının değerlendirilmesi. VI. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi UTEK 2010 (P43)
 33. Levent N. Ateşci F, Tekkanat Ç. Bipolar ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Erişkinlerde Nöropsikolojik Bulgular. 15. Bahar Sempozyumu. 12-16 Nisan 2011.
 34. Varma GS, Akkulak E, İzci M, Can Ö, Ateşci F, Oğuzhanoğlu N K. Postpartum depresyon ile ilişkili etmenler ve sosyal destek algısı. 47.Ulusal Psikiyatri Kongresi, 26-30 Ekim 2011, Antalya”
 35. Ateşci F, Özdel O, Kapkın E. Psikodrama Yöntemiyle Hasta-Hekim İlişkilerinde İletişim ve Empati Becerilerinin Geliştirilmesi. 20. Anadolu Psikiyatri Günleri Haziran 2011 Hatay.
 36. Tümkaya, F. Karadağ, G. Varma, O. Özdel, F. Ateşçi, N.K. Oğuzhanoğlu, 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi konferansı dahilinde “CD kaydı mevcut” bildiri kitapçığındaki “Obsesif Kompulsif bozukluklu Hastalarda Üstbiliş İşlevleri”, Bursa, Türkiye, Ekim 2012
 37. Tümkaya, F. Karadağ, T. Jellema, O. Özdel, F. Ateşçi, G. Varma, N.K. Oğuzhanoğlu, 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi konferansı dahilinde “CD kaydı mevcut” bildiri kitapçığındaki “Obsesif Kompulsif Bozukluklu Hastaların Sosyal İşaretleri İstemsiz Dikkat ile Fark etme Düzeyleri”, Bursa, Türkiye, Ekim, 2012
 38. Tümkaya, F. Karadağ, S.T. Mueller, G. Varma, O. Özdel, F. Ateşçi, N.K. Oğuzhanoğlu, 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi konferansı dahilinde “CD kaydı mevcut” bildiri kitapçığındaki “Obsesif Kompulsif bozukluklu Hastaların Bechara Kumar Oynama Testi Performansları”, Bursa, Türkiye, Ekim 2012
 39. Levent, S. Tümkaya, F.Ç. Ateşçi, H. Tüysüzoğlu, N.K. Oğuzhanoğlu, G. Varma, O. Özdel, 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi konferansı dahilinde “CD kaydı mevcut” bildiri kitapçığındaki “Erişkin Bipolar ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun Nöropsikolojik Açıdan Karşılaştırılması”, Bursa, Türkiye, Ekim 2012
 40. Uğurlu TT, Ateşci, Bir üniversite hastanesi AMATEM kliniğinde yatarak tedavi gören hastaların taburculuk sonrası poliklinik takiplerinin incelenmesi, 11. alkol Madde Bağımlılığı kongresi 2017
 41. Zengin G, Eles V, F Ateşci, “Mirtazapinle ilişkili periferik ödem olgusu” 22. TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim sempozyumu, ‘’Türk Psikiyatri Dergisi’’ bildiri özetleri sayısı, Antalya 11-14 Nisan 2018
 42. F Apa, G Varma, Ş Çetin, F Ateşci. Fibramyalji tanılı kadınlarda çocukluk çağı travmalarının aleksitimi ve empati becerileri ile ilişkisi. 54.Ulusal psikiyatri Kongresi, İzmir 2-6 Ekim 2018

Kitap Bölümü

 1. Ateşci FÇ, Özdel O, Kapkın E, Oğuzhanoğlu N.

Denge bozukluğu ve Psikiyatri s:401-415 Bölüm;6-1

Vertigo, Editör; Ardıç FN

Nobel Kitabevi, İzmir

 1. Ateşci FÇ, Özdel O.

Travma Sonrası Stres Bozukluğu s:917-927

Travma, Editörler; Doğan R,Taştepe İ, Liman ŞT, MN Medikal & Nobel Kitabevi, Ankara, 2006

 1. Ateşci FÇ.

Kadınların Yaşamı ve Kadın Ruh Sağlığı.

Psikofarmakolojide Cinsiyet Farklılıkları. TPD yayınları 2013

 1. Uğurlu TT, Ateşci FÇ.

Konsultasyon Liyezon Psikiyatrisi Cilt-2, TPD yayınları, Bölüm I Metabolik ve Endokrin Bozukluklar.  1. Baskı Ekim 2019 Ankara.

 1. Ateşci FC, Topak OZ.

Depresyon Sağaltım Kitabı.  Dirençli Depresyonda Somatik Sağaltımlar. TPD yayınları 2021 Ankara.

Derleme

Depresyonun Seyri. Ateşci FÇ. Duygudurum Bozuklukları 2: 99-103, 2000.

Kitap çevirisi:

Çeviri; Ateşci FÇ, Yüksel E, (C.B. Nemeroff, J.S.Putnam) Antihistaminikler. Bölüm: 31.9,  s: 2772-2775. Kaplan & Sadock’s, Comrehensive Textbook of Psychiatry, 8. Baskı, Çeviri Editörleri: Hamdullah Aydın, Ali Bozkurt. Öncü basımevi, 2007

Çeviri; Ateşci FÇ, Ozaner S, (MW.Jann, G W Small) Kolinesteraz inhibitörleri ve Benzer Etki Gösteren Bileşikler. Bölüm: 31.15, s: 2808-2817. Kaplan & Sadock’s, Comrehensive Textbook of Psychiatry, 8. Baskı, Çeviri Editörleri: Hamdullah Aydın, Ali Bozkurt . Öncü basımevi, 2007.

Çeviri; Ateşci FÇ, Ateşci MS, Psikodrama Rehberi. Marcia Karp. 1. basımda çeviri Mayıs 2013 Nobel. Çev editörü Oğuzhanoğlu NK.

Bölüm 8, yardımcı Ego  çevirisi.

Kongre ve Toplantılarda Alınan Görevler;

 1. Onkolojik Destek Tedavileri ve Psikoonkolojik Yaklaşımlar Sempozyumu 22-23 Mart 2003/Denizli Sempozyum Düzenleme kurulu üyeliği-Kongre sekreterliği
 2. 16.Anadolu Psikiyatri Kongresinde (2007) “Duygudurum bozuklukları ve bellek” isimli sunum.
 3. 9. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi Kuşadası 20-22 Kasım 2008, “KLP hizmetlerinde psikodrama yöntemlerinin kullanılmasıyla hasta-hekim ilişkileri” konulu kurs.
 4. 17. Anadolu psikiyatri Günleri Zonguldak 2008 “duygudurum bozukluklarında görüntüleme” konulu panelde sunum.
 5. 14. Pratisyen Hekimlik Kongresi Kasım 2009. “Uyku bozuklukları” konulu panel.
 6. 18. Anadolu Psikiyatri Günlerinde Afyon Haziran 2009 “Psikodrama yöntemiyle hasta hekim iletişim becerileri” konulu kurs.
 7. Ulusal Psikiyatri Kongresi 21 Ekim 2009’da “Psikodrama yöntemiyle hasta hekim ilişkilerine bakış” konulu kurs.
 8. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci Kongresi, Panel: Psikiyatrik Hastalara 1. Basamakta Bakış 10-12 Nisan 2009,Denizli
 9. 14. Bahar sempozyumu 2010 Antalya. Kadınların yaşam döngüleriyle ilişkilendirilen İUB. 
 10. 19. Anadolu Psikiyatri Kongresi 2010 Eskişehir “asistan eğitiminde psikodramanın kullanılması” kursu
 11. Anadolu Psikiyatri Kongresi- Hatay/ Haziran 2011 “Mezuniyet Sonrası Eğitimde Psikodrama Yöntemiyle İletişim ve Empati Becerilerinin Geliştirilmesi ” isimli konu ile panelist
 12. Ulusal Psikiyatri Kongresi Antalya/Ekim 2011 “Göğüs Hastalıklarında Monodrama tekniği ile Çalışma Örneği” isimli konu ile panelist
 13. TPD Psikiyatri Güz Okulu Eylül 2012 Denizli; “Hüznün Çözümünde Ölüm İsteği” başlıklı konuşma.
 14. 53. Ulusal Psikiyatri Kongresi 2017 Bursa; “Bipolar depresyonda TMS tedavisi” başlıklı konuşma.
 15. İzmir psikodrama günleri, 9-11 mart 2018 İZMİR; Grup terapileri kursu; “Kendiliğin yansımaları” başlıklı psikodrama çalışması.
 16. 54.Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2-6 Ekim 2018,İzmir; TMS Uygulamaları panelinde “TMS uygulamalarının duygudurum bozukluklarında kullanımı’’ başlıklı sunum.
 17. 54.Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2-6 Ekim 2018, İzmir; Nörolojik hastalıklarda psikiyatrik bozukluklar başlıklı panelde, oturum başkanlığı.
 18. 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 23-27 Ekim 2019, İstanbul; Psikiyatri Uygulamalarında Psikodramanın Sağaltım Gücü Oturum Başkanı: Figen Ateşci, Komplike Yas Terapisinde Sosyometrik Yaklaşım ve Monodrama Uygulamaları Ejder Akgün Yıldırım. Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisinde Psikodrama Uygulamaları, Gülfizar Varma. Sosyal Fobide Psikodrama Grup Uygulamaları ve Klinik Değişim, Sencer Tabakçı.
 19. 44. Uluslararası Katılımlı Grup Psikoterapileri Kongresi, 2019, Asklepion – Bergama Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi.