Her bireyin içinde bulunduğu koşullar ve maruz kaldığı stresler nedeniyle yaşadığı birtakım sıkıntılar, kaygılar ve ruhsal rahatsızlıklar olabilmektedir. Bunların dışında yine kişi birey olarak kendini tanımak, davranışlarını anlamak, gizil güçlerini keşfetmek ve geliştirmek isteyebilir.
Bu anlamda kişisel, sosyal, eğitimsel ve mesleki konularda kişilerin amaçlarını belirlemede, karar vermede, var olan sorunları çözme ve başa çıkmada bireylere verilecek profesyonel yardım bireysel danışmanlık sürecidir.
Bireysel danışmanlık, bireylerin duygusal ve davranışsal sorunlarının çözümünü, duygu durumlarındaki dengenin sağlanmasını ve korunmasını amaçlar. Bu süreçte, sadece bireyin kendisi değil, aynı zamanda o bireyin aile içi ilişkileri, iş ve sosyal yaşantısının etkileri de incelenir. Bu süreç gizlilik, güven, gönüllülük, eşit ilişki, kabul gibi ilkelere dayanarak psikoterapi ağırlıklı sürdürülebildiği gibi bazen de ilaç tedavilerinin eklenmesiyle gerçekleştirilir. Bu süreçte aynı zamanda danışanın kendisiyle ilgili farkındalığı artar, kendi için çözümler üretir, kararlar alır ve bunu danışman yardımıyla uygular. Bireyler sorunlarını çözmede kendilerini yetersiz görseler de, bireysel danışma hizmeti yoluyla sorunlarını fark ederler, bu sorunlarla yüzleşme cesaretini kendilerinde bulurlar.

Hangi durumlarda bireysel danışmanlık için başvurulabilir?
*Son günlerde aşırı stresli ya da kaygılıysanız
*Bulunduğunuz ortamda uyum yapma güçlüğünüz varsa
*Yalnızlık ve utangaçlıkla başa çıkmak istiyorsanız
*Son zamanlarda moraliniz bozuk ve kendinizi iyi hissetmiyorsanız,
*İlişkilerinizde daha iyi iletişim kurmak ve duygularınızı daha iyi ifade etmeye ihtiyaç duyuyorsanız (hayır diyememe, pasiflik gibi)
*Mesleki bir alan belirlemek istiyorsanız
*Son zamanlarda kendinizi başarısız hissediyorsanız
*Kendinizi daha iyi tanımak istiyorsanız
*Evliliğim sorunlu, cinsel sorunlarım var diye düşünüyorsanız
*Çocuğumu nasıl yetiştirmem gerektiğini bilmiyorum. Ergenlik çağındaki çocuğumu anlayamıyorum diyorsanız
*Kimseye paylaşamadığınız duygu ve düşünceleriniz varsa bir danışman ile görüşmeniz size destek sağlayacaktır.
Yardım için başvurulabilecek diğer konular:
• Kendini tanıma ve kişisel gelişim
• Depresyon
• Bipolar (mani-depresyon dönemleri) bozukluk
• Şizofreni
• Takıntılar (Obsesif Kompulsif Bozukluk)
• İntihar düşünceleri
• Tükenmişlik sendromu
• Panik atak
• Fobiler, travmalar
• Cinsel sorunlar
• Sosyal fobi
• Kronik mutsuzluk
• Ağlama nöbetleri
• Agresif, bağımlı, şüpheci kişilik yapısı
• Öfke kontrol sorunları
• Uyku sorunları
• Yeme bozuklukları
• Alış-veriş hastalığı
• Tikler
• Disosiyatif Bozukluklar
• Yas depresyonu
• Stres ve stres ile başa çıkma yöntemleri
• Kadınların dönemsel sorunlarıyla ilgili danışmanlık
• Kişiler arası ilişkilerde problemler

SAĞALTIM:

Danışanın ihtiyacına göre tek bir terapi yöntemini değil, birbirini tamamlayan bütüncül bir yaklaşımla farklı yöntem ve tekniklerin kullanıldığı psikoterapi süreçleri çalışılmaktadır. Ayrıca ruhsal bozukluklar için gerekli görülen ilaç tedavileri de önerilmektedir.